autoservis.boyski@gmail.com   +385 52 867 244 | +385 91 253 6363

Da li poslije ugradnje moram obaviti atest?

Da li poslije ugradnje moram obaviti atest?

Poslije ugradnje nije potrebno napraviti atest već samo snimanje i tehnički pregled ugrađene plinske instalacije. Prvi takav pregled ne može se obaviti u svim stanicama tehničkog pregleda, pa se nakon ugradnje raspitajte gdje se u vašoj blizini može obaviti prvi tehnički pregled nakon ugradnje. Prvi tehnički pregled koštati će vas oko 500,00 kn, a u tu cijenu uključeno je

- ispitivanje posuda

- usluga ispitivanja plinskih instalacija

- biljezi

- snimanje za pregled plinske instalacije

- snimanje za pregled posude pod tlakom

- potvrda prvog punjenja na punionici

Produžetak tehničke ispravnosti i registraciju moguće je obaviti u skoro svim stanicama tehničkog pregleda.