autoservis.boyski@gmail.com   +385 52 867 244 | +385 91 253 6363

Da li ugradnjom plina gubim na brzini i da li su performanse vozila manje?

Da li ugradnjom plina gubim na brzini i da li su performanse vozila manje?

Prilikom ugradnje klasične plinske instalacije na brzini se gubi cca 5%, a na snazi cca 10%, dok je rad motora tiši i mirniji. Kod direktnog ubrizgavanja (FLYING INJECTION) gubitak snage je gotovo zanemariv, a po testovima proizvođača plinskih uređaja iznosi manje od 2%.