autoservis.boyski@gmail.com   +385 52 867 244 | +385 91 253 6363

Kakva je kvaliteta uređaja koji se ugrađuju u vozila?

Kakva je kvaliteta uređaja koji se ugrađuju u vozila?

Naši serviseri ugrađuju opremu koja ima uredno vrijedeću homologacijsku oznaku, i koja je atestirana od strane proizvođača. Ugrađujemo opremu najpoznatijeg svjetskog proizvođača BRC - Meccanica tecnica moderna. Svi uređaji su stručno ugrađeni, jer su serviseri školovani putem seminara u Italiji, te imaju položene ispite za instalatera opreme. Garancija na ugradnju (rad) je dvije godine.