autoservis.boyski@gmail.com   +385 52 867 244 | +385 91 253 6363

Koliko vremenski traje instalacija uređaja?

Koliko vremenski traje instalacija uređaja?

Instalacija uređaja vremenski traje, ovisno o modelu, a najčešće jedan radni dan.