autoservis.boyski@gmail.com   +385 52 867 244 | +385 91 253 6363

Ugradnja, servis i održavanje autoplina

Ugradnja, servis i održavanje autoplina

Praktičnost uporabe plina kao pogonsko gorivo u automobilu nije ništa lošija od klasične na koju su korisnici automobila navikli.U prednji dio automobila instaliraju se uređaji koji služe za dopremu i pripremu smjese plina, montiraju se pod poklopac motora pored uređaja za napajanje gorivom. Svako vozilo u koje se ugradi plinska instalacija i dalje može koristiti benzin kao pogonsko gorivo, ukoliko plin u tom trenutku nije dostupan ili vozač želi raspolagati nešto većom snagom.Postoji 3 vrste instalacija, a oprema ovisi o motoru automobila:

  1. Klasični sistem za vozila sa rasplinjačem (karburatorom)

  2. Plinski set za vozila sa katalizatorom (tradicionalni sistem s prirubnicom-mješačem)

  3. Plinski set za injection sisteme - namijenjen vozilima sa plastičnom ili aluminijskom usisnom granom


Sustav od spremnika za plin do motora funkcionira tako da plin koji se nalazi u spremniku pod visokim pritiskom u tekućoj fazi, dolazi do prednjeg dijela u isparivač gdje se putem rashladnog sistema zagrijava i pretvara iz tekuće u plinsku fazu i kao takav ulazi u motor.Automobil nakon ugradnje ostaje, estetski gledano, ostaje netaknut.

OPIS OPREME

1. CENTRALNO RAČUNALO

Električni uređaj koji omogućuje da vozilo radi na plin povezan je sa postojećom centralom na vozilu. U principu se ugrađuju digitalne centrale koje imaju automatsko podešavanje te preciznu regulaciju smjese goriva.

Kod novije generacija vozila, koja ima plastičnu usisnu granu, ugrađuje se direktno ubrizgavanje plina, time se smanjuje gubitak snage u odnosu na benzin u visini od nekih cca 2%, što je gotovo zanemarivo. Kod ugradnje direktnog ubrizgavanja ne postoji mogućnost nikakvog detoniranja u usisnoj grani (backfire), što je jedna od negativnih karakteristika tradicionalnog sistema, a u pravilu je posljedica neispravnosti vozila (svjećice, kablovi, bobina...).

Sistem direktnog ubrizgavanja namijenjen je vozilima sa ubrizgavanjem benzina (MPI) a pretežno se koristi kod vozila sa plastičnom usisnom granom. Taj sistem zadovoljava normative EURO2, EURO3 i EURO4.

Centralno računalo vodi računa o prebacivanju pogonskog goriva, s benzina na plin. Kod klasičnog sistema i kod vozila s katalizatorom prati se broj okretaja motora, a kod direktnog ubrizgavanja prati se i temperatura motora, kada se pređe postavljena granica prebacivanje je automatizirano.

Prilikom nestanka plina kod klasičnog sistema i kod vozila s katalizatorom, vozač sam prebacuje pogon sa plina na benzin pomoću prekidača, a kod direktnog ubrizgavanja je prebacivanje automatsko.2. SPREMNIK

Postoji nekoliko različitih vrsta spremnika koji se mogu ugraditi u automobil. Najpopularniji je spremnik klasičnog oblika (cilindrični) koji se smješta u prtljažnik automobila, mana mu je što zauzima velik dio prtljažnog prostora, a prednost veliki kapacitet i povoljna cijena. Zapremnina im je od 25 l do 120 l, različitih dužina i promjera ovisno o modelu vozila.

Najpraktičniji je spremnik koji se ugrađuje na mjesto rezervne gume (okrugli), ali mu je mana veća cijena. Mogu biti različitih dimenzija od 35 l zapremnine do 86 l, ovisno o modelima vozila.

Kod vozila sa velikom potrošnjom postoji mogućnost ugradnje dvije boce.3. ARMATURA SPREMNIKA SA SIGURNOSNIM VENTILOM

Ventil spremnika plina ugrađuje se izravno na spremnik plina (bocu), a treba omogućiti zatvaranje spremnika u svakom trenutku kad treba spriječiti neželjeno istjecanje plina iz spremnika. Armatura sprječava stvaranje prekomjernog (previsokog) tlaka u spremniku i ograničava protok plina u slučaju nekontroliranog istjecanja plina iz spremnika.4. ODUŠAK

Pravilnikom je određeno da prostor u koji je smješten spremnik plina mora biti prozračivan. Zbog toga prostor unutar karoserije vozila, u koji je smješten spremnik, treba opremiti napravom koja će onemogućiti stvaranje pretlaka uslijed možebitnog propuštanja plina, a time ujedno omogućiti i učinkovito prozračivanje tog prostora.5. PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE

Uređaj koji omogućuje punjenje spremnika plina. Postoji više mogućnosti ugrađivanja priključka: kod otvora za punjenje benzina na braniku vozila ili na nekom drugom mjestu ovisno o želji stranke, vodeći računa da je u skladu sa Pravilnikom6. PREKIDAČ

Digitalni prekidač koji se montira u kabini vozila s odgovarajućim maskama za ljepšu ugradnju na kontrolnoj tabli pored volana, ima ugrađeni digitalni pokazivač količine goriva u spremniku. Služi za mijenjanje, odnosno prebacivanje sa plina na benzin i obrnuto.